Máy fax Brother 878

Máy fax Brother 878
6427

Giá: 2,300,000₫(Giá chưa bao gồm VAT)

Tốc độ modem: 9.6Kbps

Tự động nạp bản gốc 10 trang

Quay số nhanh: 112 số

Bộ nhớ: 25 trang khi hết giấy

Sao chụp: 50% - 150%

Sử dụng ribbon 144 trang

Handset: có

Số lượng:


Bình luận