Phần mềm quản lý số hóa tài liệu KODAK CAPTURE PRO SOFTWARE for Group A

Phần mềm quản lý số hóa tài liệu KODAK CAPTURE PRO SOFTWARE for Group A
1546

Giá: 18,125,800₫(Giá chưa bao gồm VAT)

  • Phần mềm quản lý số hóa tài liệu
  • Chức năng phân loại, tách nhóm, đọc mã vạch, tìm kiếm, …
  • Loại máy hỗ trợ: Kodak i30, i40, i1200, i940, i150, i180, i2400, i2600
Số lượng:

Bình luận