Phần mềm quản lý số hóa tài liệu KODAK CAPTURE PRO SOFTWARE for Group B

Phần mềm quản lý số hóa tài liệu KODAK CAPTURE PRO SOFTWARE for Group B
1406

Giá: 28,701,200₫(Giá chưa bao gồm VAT)

  • Phần mềm quản lý số hóa tài liệu
  • Chức năng phân loại, tách nhóm, đọc mã vạch, tìm kiếm, …
  • Loại máy hỗ trợ: Kodak i55, i65, i1300, i2800, i1405, i2900
Số lượng:

Bình luận